Hoppa till huvudinnehåll

Minnas Tillsammans

Projektets målgrupp är personer med demenssjukdom och syftet är att skapa förutsättningar för målgruppen att kontinuerligt kunna delta på aktiviteter som är anpassade för dem, för att öka deras välmående och självkänsla. Visionen är att nå ut med mer kultur och aktiviteter till en målgrupp som inte har samma förutsättningar och möjligheter att delta i det allmänna kultur- och aktivitetsutbudet.

Minnas Tillsammans är ett treårigt arvsfondsprojekt, med ABF Södra Småland som projektägare. Vi kommer samverka med äldreboendena Norrelid i Växjö och Älmegården i Rävemåla samt PRO Växjö, SKPF Växjö, Demensföreningen och ABFs förbundsexpedition. 

För att bredda utbudet ska vi bl.a. utveckla en metod genom att skapa ett utbildningsmaterial för aktivitetsledare. Till projektet kommer vi rekrytera aktivitetsledare till boendena. Utbildningen kommer delvis baseras på och utvecklas genom aktivitetsledarnas erfarenheter och observationer. Tanken är att nya ledare sedan, under en endagskurs, ska få baskunskaper inom demensområdet för att kunna individanpassa och leda aktiviteter för personer med demenssjukdom. Efter att aktivitetsledarna gått kursen hamnar de i en samlad förteckning; en regional kulturkatalog på utbildade aktivitetsledare som kan och vill hålla i aktiviteter för målgruppen. 

Under projektets sista år sammanställdes alla erfarenheter och lärdomar i en metodbok, som kommer ligga till grund för kommande nationella utbildningskonferenser. Konferenserna kommer vara öppna för alla intresserade aktörer. 

Minnas Tillsammans - En metodbok om samverkan och folkbildande aktiviteter för personer med demenssjukdom

Har du några funderingar, vänligen kontakta verksamhetsledaren Jonathan Blomqvist, jonathan.blomqvist@abf.se.