Till sidans huvudinnehåll

Föreningar

Föreningsverksamheten är mycket viktig för ABF. Vår svenska demokrati har i stor utsträckning formats av ett aktivt och starkt föreningsliv.

Det här kan ABF göra för er

Pedagogisk resurs

 • hjälper till med studieverksamhetens upplägg hos föreningarna
 • tar fram studiematerial
 • erbjuder cirkelledarutbildning
 • teknisk support för att stödja och utbilda
 • stärka kunskap i ämnen

Administrativ resurs

 • arbetsgivaransvar
 • hjälpa till med marknadsföring
 • skapa affischer
 • skicka kallelser
 • beställning av material
 • boka lokaler och föreläsare

Praktisk resurs

 • fria lokaler till föreningarna
 • bemanning vid olika event och arrangemang
 • personlig kontakt
 • ansökningar till fonder, projekt
 • kopiering
 • utlåning av teknik, tält och dyl

Tänk på det här…

Studiecirkel

Minst 3 deltagare

Minst tre sammankomster

Minst 9 studietimmar

Max 4 studietimmar per sammankomst

Ex. studiecirklar

Annan folkbildningsverksamhet

Minst tre deltagare men kan vara fler än 20

Minst en sammankomst

Minst en studietimma

Kan vara längre än fyra studietimmar per sammankomst

Ex. workshop, utbildningar

 

Kulturprogram

Minst fem deltagare

Minst 30 minuter

Minst en sammankomst

Ex, musikunderhållning, föreläsning