Kontakt

Personal på ABF Hörby

Besöksadress:
Tingsgatan 26C
242 31 Hörby

Telefon:
0415-108 94

E-post: 
info.horby@abf.se


Öppettider:

Tills vidare har vi inte några öppettider.

 På grund av de allmänna rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Skåne har ABF beslutat att all verksamhet i våra lokaler ska ställas in från och med måndagen den 30 november.

Så här skriver ABF Förbundet bland annat;  

Vi ska så långt det är möjligt medverka till att vi alla följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, regeringen, regionerna och kommunerna utfärdar. 

Ett enda sjukdomsfall kopplat till vår verksamhet är ett för mycket. 

Vi stänger våra öppettider december ut och ber att få återkomma med nytt besked i januari. 

 Ni når oss på telefon eller mail och det går bra att boka en tid där vi träffas i lokalen bara 2-3 personer.

Vi hoppas naturligtvis att vi snart kan återgå till det normala.

Personal