Till sidans huvudinnehåll

Cirkelledare hos ABF

Hjärta, Löv bild

Som cirkelledare är du en avgörande kugge i det demokratiserande uppdrag ABF arbetar med. Du är viktig för oss!

Du som cirkelledare har en viktig roll i ABFs kvalitetsarbete

Det är viktigt att all verksamhet som rapportera som underlag för statsbidrag sker så som den rapporteras. Det betyder att det är viktigt att du meddelar ABF om ni gör några förändringar i er studiecirkel. Det kan exempelvis handla om en deltagare som slutar eller tillkommer, ni kanske bestämmer er för att byta dag, tid eller lokal. Oavsett vilket måste ABF informeras om alla ändringar.

Vad är en studiecirkel?

Den huvudsakliga delen av vår verksamhet bedrivs i studiecirklar. Studiecirkeln utgår från deltagarnas önskemål, erfarenheter, behov och förmågor. Som cirkelledare bestämmer du tillsammans med deltagarna vilket mål ni vill ha med just er studiecirkel. Det innebär att två cirklar inom samma ämne kan se helt olika ut, det är deltagarna som tillsammans med cirkelledaren formar lärandet i cirkeln så att det passar just dem bäst.

 

Registrera närvaro
Folkbildningslådan

Verktygslådan

I verktygslådan hittar du tips på övningar och utvärderingsmetoder som du kan använda dig av i din studiecirkel. Verktygslådan ska inspirera till nya vägar och fungera som en metodbank. Övningarna kan med små förändringar användas både digitalt och analogt.

Välkommen att låta dig inspireras!