Hoppa till huvudinnehåll

Samverka med ABF

ABF är en mötesplats för demokrati, en levande folkrörelse och ett samhälle där människor ges möjlighet att mötas, inspireras och utvecklas.

Genom tusentals utbildningar, studiecirklar och kulturprogram, i nära samarbete med medlems- och samarbetsorganisationer, bidrar ABF varje år till att göra fler röster hörda.

ABF är föreningarnas förening. Genom samverkan med ABF är ni en del av en stark folkrörelse.

🗳 Stöd i demokratiarbete och föreningsutveckling genom bland annat funktions- och styrelseutbildningar.

⭕️ Cirkelledarutbildningar och ledarutveckling.

👨‍🏫 Pedagogiskt stöd vid planering av upplägg, arbetsplan och utbildningsinnehåll.

⛑ Olycksfallsförsäkring för deltagare.

📚 Studiematerial, tips på föreläsare och kulturinslag.

🕹 Vägledning kring teknik och digitala lösningar.

📡 Stöd i att nå ut med föreningens verksamhet.

🏡 Lokaler för studiecirklar, föreläsningar och kulturarrangemang.

👨‍👦‍👦 En mångfald av medlems- och samarbetsorganisationer och möjlighet till samverkan.