Till sidans huvudinnehåll

Fackliga utbildningar i Nordvästskåne

Varje termin arrangerar vi tillsammans med LO fackliga utbildningar hos oss på ABF Nordvästskåne. Här får du kunskap om saker som arbetsrätt, avtal, skatt med mera.

Anmälan och kostnad

Anmäl dig till din fackliga organisation, som i sin tur anmäler till ABF. Anmälan ska vara ABF tillhanda senast 4 veckor innan utbildningen. Anmäl om du har specialkost.

Avgifterna varierar, men betalas i regel av din fackliga organisation eller arbetsgivare och inkluderar kurskostnad och mat.

Kurstillfällen för fackliga utbildningar just nu