Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Tillgänglighetsfrågorna handlar i grund och botten om att ge alla människor möjlighet att delta i samhällslivet. Allas lika rätt att delta utgör grunden i all samhällsförändring och för ABF är detta en viktig del av vår värdegrund.

Besök tillgängliga lokaler

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är en databas som erbjuder information om olika platser fysiska tillgänglighet inför dina vardagliga besök inom offentlig service, i butiker och restauranger samt friluftsområden och på andra besöksmål. 

Har du gjort en insatts för tillgänglighet?

Har du på något sätt hjälpt en deltagare för att hen ska kunna delta i en studiecirkel, ska du meddela din kontaktperson. Det kan vara t.ex. hjälp till och från lokalen, anpassat material, hörslinga, tekniska hjälpmedel eller hjälp i form av upprepningar med mera. Det behöver ABF ta del av så att vi kan fortsätta att få utökat stöd för den andel deltagare i vår verksamhet som behöver särskilda insatser. 

Boka tolk

Om du är i behov av teckenspråks, dövblinds-, eller skrivtolkning, kan du boka detta via Region Skånes tolktjänst (länk). Deras tolktjänst kostar inget och riktar sig till dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

VI SKA MED – tillgänglighetsguide

VI SKA MED har tagit fram en tillgänglighetsplan med konkreta råd för att skapa platser som är tillgängliga för flera människor, oberoende av skador eller nedsättning på hörsel och syn. Den kan du som vill fördjupa dig i tillgänglighetsfrågor, arrangörsskap och lokaler läsa här. 

Tillgänglighetspolicy ersatt av inkluderingspolicy

2020 antogs ABFs inkluderingspolicy som nu ersätter tillgänglighetspolicyn "På lika villkor"

Fler frågor?

Om du har frågor kring vår tillgänglighet är du välkommen att kontakta:

Sara Eriksson
042-59045
sara.eriksson@abf.se
Ansvarig inom tillgänglighet, funktionshinder, bostad, dans, hälsa, konsthantverk och administration.