Hoppa till huvudinnehåll

Fackliga utbildningar

Varje termin arrangerar vi tillsammans med LO (Landsorganisationen i Sverige) fackliga utbildningar hos oss på ABF Nordvästskåne. Här får du kunskap om saker som arbetsrätt, avtal, skatt med mera.

Vi har följande utbildningar:

  1. Medlem i facket 1 och 2
    Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. Det handlar om att stärka medlemmarnas fackliga med­vetenhet och att uppmuntra dem att använda sina demokratiska rättigheter i den fackliga organisationen, på arbets­platsen och i samhället.
  2. Vald på jobbet
    Utbildningen är en första introduktion till den som är ny i rollen som förtroen­devald inom något LO-förbund.
  3. Bättre arbetsmiljö (BAM) / Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
    Målet med utbildningarna är att ge de grundläggande kunskaperna som behövs för att kunna bedriva ett förebyggande arbetsmiljö och hälsoarbete.

Läs mer om utbildningarna

➜ Fackliga utbildningar hos ABF Nordvästskåne (Länk till anmälan)

Anmälan och kostnad

Anmäl dig till din fackliga organisation, som i sin tur anmäler till ABF. Anmälan ska vara ABF tillhanda senast 4 veckor innan utbildningen. Anmäl om du har specialkost.

Avgifterna varierar, men betalas i regel av di fackliga organisation eller arbetsgivare och inkluderar kurskostnad och mat.