Hantering av Coronavirus

På grund av den omfattande spridningen av Coronaviruset skärper vi nu ytterligare restriktionerna vid besök.

Vi vill därför inte ha oannonserade eller oplanerade besök !

Personliga möten som inte kan undvaras i detta läge ska vara bokade/planerade i förväg!

När det gäller andra ärenden ber vi dig vänligen kontakta oss på telefon eller via e-post!

Vi ber er vänligt att respektera detta!

Den digitala studiecirkeln! 

ABF öppnar nu upp för digitala studiecirklar i vår Office 365 lösning. Det innebär att vi kommer kunna starta unika studie/verksamhets-teams för att köra cirklar i verktyget Teams. I den miljön kommer det vara full frihet att bilda så många teams/cirklar man har behov av.
Cirkelledarna kommer att få en egen adress i vår domän som kommer att heta (namn)@studier.abf.se.
Kontakta något av våra kontor om det låter intressant, du får då också digitalt ett häfte "ABF Den digitala studiecirkeln webb" där man kan ta till sig planering, genomförande, att mötas via video och tippslista m.m.

Välkommen till ABF Norra Värmland

ABF Norra Värmland omfattar Torsby, Hagfors och Sunne kommuner, med kontor i Sysslebäck, Torsby, Hagfors och Sunne.