Uppdatering - Covid -19!

Restriktioner och rekommendationer med anledning av Corona-pandemin lyftes från och med 9 februari. Enda kvarvarande rekommendationen är att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Vi rekommenderar också att fortsatt undvika trängsel och har du varit utomlands eller på annan lägre resa uppmanar vi till extra försiktighet. 

Ingen ska känna sig otrygg i vår verksamhet!

E-lista

Från 1 januari 2022 infördes obligatorisk e-lista för att rapportera närvaro i studiecirklar och kulturprogram. Vi ligger på ca 90 % digital rapportering för cirklar och har en potential för förbättring. Kontakta oss för att få en inloggning och boka ett besök så hjälper vi er i starten. Nu finns också bra filmer i e-tjänstens hjälpmeny.   

Länk till ABFs e-tjänst finns till höger.

Välkommen till ABF Norra Värmland

ABF Norra Värmland omfattar Torsby, Hagfors och Sunne kommuner, med kontor i Sysslebäck, Torsby, Hagfors och Sunne.