Hantering av Coronavirus

När vi nu startar upp verksamheten efter sommaren gäller som tidigare att vi med stor försiktighet kan genomföra fysiska träffar enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall. Fortsatt gäller dock att folkbildning som kan ske digitalt eller på distans utförs med fördel så! Detta gäller till dess regeringen ändrar sina rekomendationer.

Fortsatt är våra kontor stängda för spontanbesök och besök bokas per telefon eller mejl. Kontaktuppgifter finns i högra panelen.

Välkommen till ABF Norra Värmland

ABF Norra Värmland omfattar Torsby, Hagfors och Sunne kommuner, med kontor i Sysslebäck, Torsby, Hagfors och Sunne.