Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstiftelsen

Kulturstiftelsen ABF Norra Värmland. Stiftelsens syfte är att slå vakt om ABF:s verksamhet i norra Värmland inom Hagfors, Sunne och Torsby kommuner. Folkbildningstanken har hög prioritet. Stiftelsen ska stimulera initiativ inom området ABF Norra Värmland genom att främja utövare och/eller arrangörer inom kulturverksamhet och utbildning

Stiftelsens styrelse

Ordförande  Kjell-Erik Mattsson Torsby
Ledamot Kenneth Henriksson Hagfors
Ledamot Annette Wikner Ekshärad
Ledamot Michael Åkerlund Torsby
Ledamot Ulrik Amneteg Torsby
Ledamot Tuula Dahlén Sunne
Ledamot Reine Flodin Sunne
Ersättare Gunnar Hiert Bengtsson Ekshärad
Ersättare Åsa Hååkman Felth Filipstad

Blankett för ansökan finns i portal/ladda-ner/blanketter/

STADGAR FÖR KULTURSTIFTELSEN ABF NORRA VÄRMLAND

§ 1

Stiftelsens grundare är ABF Norra Värmland. Stiftelsen skall stimulera framåtsyftande utvecklingsprojekt inom avdelningens tre kommuner Hagfors, Sunne och Torsby kommuner.

§ 2

Stiftelsens namn är. Kulturstiftelsen ABF Norra Värmland.

§ 3

Stiftelsens syfte är att slå vakt om ABF:s verksamhet i norra Värmland inom Hagfors, Sunne och Torsby kommuner. Folkbildningstanken har hög prioritet. Stiftelsen ska stimulera initiativ inom området ABF Norra Värmland genom att främja.

Utövare och/eller arrangörer inom kulturverksamhet.

Utbildning och ledarskapsutveckling.

Innovativa initiativ inom miljö, arbetsmiljö, kultur och utbildning.

Barn och ungdomskultur/verksamhet.

Stiftelsen delar ut stipendier en gång per år. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 31 oktober.

De medel som kan utdelas är disponibel avkastningen minus 10 procent vilket skall tillföras stiftelsens kapital.

Stiftelsens styrelse avgör om utdelning skall ske. Medel kan ackumuleras från år till år om styrelsen bedömer att ansökningarna inte är intressanta och utvecklande.

§ 4

Stiftelsen förvaltas av en egen styrelse.

§ 5

Styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och två (2) ersättare. Styrelsen utses av ABF Norra Värmlands styrelse och bör representera alla tre kommunerna.

§ 6

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 7

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av stiftelsens ordförande.

§ 8

Styrelsesammanträden sker enligt stiftelselagen.

§ 9

Stiftelsens beslut skall protokollföras. Till protokollen fogas ansökningar och andra underlag för besluten.

§ 10

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 11

Styrelsen får utan tillstånd av en myndighet, genom ett enhälligt beslut ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i stiftelseförordnandet. Detta skall avse samtliga föreskrifter utom ändamålsföreskriften.