Hoppa till huvudinnehåll

Så är ABF organiserat

Lokal nivå

Den lokala ABF-avdelningen arrangerar studiecirklar både för allmänheten och tillsammans med medlemsorganisationerna och de organisationer vi har samarbetsavtal med. ABF är också en stor kulturarrangör i landet, med föreläsningar, samhällsdebatter och kulturprogram. Varje ABF-avdelning är en egen juridisk enhet, med eget ansvar för sin verksamhet.

Regional nivå

På regional nivå finns ABF-distrikten. Här anordnas ofta utbildningar för cirkelledare och kurser för till exempel studieorganisatörer.

Central nivå

På central nivå finns Förbundsexpeditionen, som håller kontakt med centrala medlemsorganisationer och de organisationer vi har samarbetsavtal med, inventerar behov av studier och arbetar politiskt för att främja folkbildningens villkor.  Förbundsexpeditionen stöder också utvecklingen av verksamhet inom ABF-organisationen. Här arbetar verksamhetsansvariga övergripande inom områden som kultur, integration, hälsa, fackligt, politiskt och internationellt, samt handikappfrågor.