Till sidans huvudinnehåll

Om ABF FyrBoDal

ABF FyrBoDal är en av ABFs (Arbetarnas Bildningsförbund) drygt 50 avdelningar i Sverige. I vår avdelning ingår 17 kommuner som sträcker sig från Strömstad och Åmål i norr till Alingsås i söder. I varje kommun har vi en mötesplats (se Mötesplatser) som är en arena för studiecirklar, kulturarrangemang, uppdrag och projekt.

Vi är en ideell förening som våra medlemsorganisationer kan påverka genom att föreningsrepresentanter ingår i vår styrelse och via årsmötet genom röstning.

Våra medlemsorganisationer

Vi har ca 300 medlemsorganisationer som vi har ett kreativt och utvecklande samarbete med (se Medlem).

Studiecirkeln

Studiecirkeln är hjärtat i folkbildningen oavsett om den genomförs i föreningslivet, uppdrag, projekt, hos fria grupper, eller öppna torget mot allmänheten. Den bygger på ett gemensamt lärande där delaktighet är en självklarhet. Det gäller oavsett om studiecirkeln genomförs med en ledare med specialkompetens inom ett område eller om en deltagare i en studiecirkel tar ledarrollen.

Utbildning av ledare

Vi utbildar kontinuerligt våra cirkelledare för att säkerställa att de är trygga i sin roll och får den kompetensutveckling de behöver för att genomföra cirklar med kvalitet.

Samarbeten 

Vi arbetar ständigt med att skapa arenor och möjligheter för människor att mötas, utveckla sitt intresse och stärkas mot arbetsmarknaden. Det gäller många gånger att skapa möjligheter genom okonventionella lösningar. Tillsammans med våra samarbetspartner kommuner, myndigheter och föreningar utvecklar vi idéer för att skapa ett hållbart samhälle där människor trivs, utvecklas och känner en gemenskap.

Våra 5 kännetecken

All verksamhet genomförs med folkbildning som metod. Kvalitet är nyckelord i vår vår verksamhet och vi uppgraderar ständigt våra kvalitetssäkringsmetoder. Vi är en pedagogisk resurs och erbjuder kompetensutveckling till ledare och föreningslivet. I dialog med föreningar, fria grupper, kommuner m.fl. arbetar vi med idéutveckling som syftar till att stärka folkrörelserna och motverka klassamhället. Vi vill vara en tydlig, kreativ, och stabil samarbetspartner för individer, fria grupper, föreningar, kommuner och myndigheter.

”Vi vill genom folkbildning vara en utmanande förändringskraft i samhället.”