Till sidans huvudinnehåll

Samarbete med ABF

På ABF erbjuder vi våra medlems- och samarbetsorganisationer skräddarsytt stöd, pedagogiska verktyg och organisatoriska resurser för att planera och genomföra studieaktiviteter runt om i landet. Vi samarbetar med medlems- och samarbetsorganisationer på lokal, regional och central nivå.

Samarbeta lokalt

Är ni en lokal eller regional organisation som vill samarbeta med ABF? Kontakta då den lokala ABF-enheten på din ort eller region för att se hur ni kan samverka med ABF. Du hittar ditt lokala ABF här.

Samarbeta centralt

ABF erbjuder ett kostnadsfritt paket till våra centralt anslutna medlems- och samarbetsorganisationer med fokus på stöd, utbildning och gemenskap. Genom ett skräddarsytt stöd, utbildningar och pedagogiska verktyg får ni möjlighet att planera och genomföra studieaktiviteter runt om i landet. Utforska våra utbildningar för 2024 och hör av dig för att boka eller få mer information.

Har du frågor kring ABFs samarbetsprogram eller vill du boka en utbildning? Hör av dig till din kontaktperson på ABF eller mejla oss.

Stöd och bollplank

Starka folkrörelser bygger vi tillsammans. Inom ABF ryms en mängd organisationer med olika behov och målsättningar och därmed olika behov av stöd och samverkan Hos ABF kan ni som centralt anslutna medlems- eller samarbetsorganisation få följande stöd:

  • Pedagogiskt och organisatoriskt stöd
  • Utbildningsinsatser med kompetenta pedagoger
  • Utveckling av verksamhet baserad på folkbildningens idé
  • Överblick över organisationens studie- och kulturverksamhet
  • Hjälp att hitta samverkansmöjligheter med andra organisationer

Utbildningspaket 2024

Under 2024 erbjuder vi våra centralt anslutna medlems- och samarbetsorganisationer bokningsbara utbildningar som riktar sig till förtroendevalda och anställda på nationell nivå. Utbildningarna kan anpassas efter organisationens förutsättningar och önskemål. Följande utbildningar är möjliga att boka under året:

Cirkelledarutbildning (minst 9 studietimmar)

Cirkelledarutbildningen riktar sig till de medlems- och samarbetsorganisationer som vill ta ett samlat grepp kring sina utbildningsinsatser och utbilda cirkelledare i hela landet. I detta sammanhang kan vi även bistå med cirkelledarutbildning och vid behov komplettera den med organisationens egna ämnesönskemål.
Processutbildning förbundsstyrelse (1 – 2 heldagar)

Vi fokuserar på styrelsens nuläge och vilka målsättningar som ligger i framtiden. Utifrån det arbetar vi fram en struktur och plan för styrelsens arbete för att nå sina mål. Utbildningen kan kompletteras med mer grundläggande styrelseutbildning vid behov.
Samarbeta med ABF (1 – 2 timmar)

En introduktion till folkbildningens metod och idé och hur studier kan stärka organisationen och medlemmarna. Introduktionen kan ske såväl fysiskt som digitalt.
Ledarutveckling (från och med ht 2024)

I en organisation finns det många former av ledarskap. På denna utbildning tar vi oss igenom både ledarskap i rollen som förtroendevald och ledarskap för verksamheter, studier med mer.

Digitala workshops

Under 2024 erbjuds två digitala workshops som riktar sig till förtroendevalda och anställda hos våra centralt anslutna medlems- och samarbetsorganisationer. Dessa workshops är tänkta att fungera som en språngbräda till fortsatta satsningar inom era organisationer, samt som en möjlighet att möta andra organisationer som arbetar med liknande frågor.
Hur får man det att hända? (2 maj, 18.00 – 20.00)
En workshop om motivation, motstånd och förändringsledning
Gruppdynamik och konflikthantering (20 november, 18.00 – 20.00)

Centrala nätverksträffar för medlems- och samarbetsorganisationer 2024

En gång per termin anordnar förbundsexpeditionen nätverksträffar för ABFs centralt anslutna medlems- och samarbetsorganisationer. På dessa träffar kan ni knytakontakter, utbyta erfarenheter och öka er kunskap. Träffarna är ofta temataiska med koppling till aktuella ämnen och knyter ann till demokrati och folkbildning. Här ges också inspiration kring studieverksamhet.