Till sidans huvudinnehåll

Samarbeta med ABF Hofors

På ABF erbjuder vi våra medlems- och samarbetsorganisationer skräddarsytt stöd, pedagogiska verktyg och organisatoriska resurser för att planera och genomföra studieaktiviteter runt om i landet. Vi samarbetar med medlems- och samarbetsorganisationer på lokal, regional och central nivå.

Foto från ABF Hofors entré vid Folkets Hus

Medlemsorganisationer och samarbetsavtal

Som medlemsorganisation har er förening möjlighet till formellt inflytande över ABFs verksamhet. Era företrädare kan bli nominerade till ABF Hofors styrelse och kan också nominera ombud till vårt årsmöte.

ABF Hofors medlemsorganisationer

Det här får ni som medlemsorganisation hos ABF Hofors:

 • Möjlighet att påverka ABF Hofors via motioner och deltagande på årsmötet
 • Tillgång till ett brett nätverk och kontakt med andra medlemsorganisationer
 • Föreningens företrädare kan bli nominerade till ABF Hofors styrelse och förtroendeuppdrag
 • Tillgång till studiematerial och stöd kring folkbildningens pedagogik och metoder
 • Hjälp och stöd av ABF med studie- och kulturverksamhet
 • Cirkelledarutbildningar, funktions- och styrelseutbildningar
 • Fördjupningsutbildningar för cirkelledare och föreningar, till exempel inom kommunikation
 • Och mycket mer!

Medlemsavgifter och antal ombud →

Ansök om medlemskap

Notera att för att kunna handlägga er ansökan kommer ni att behöva skicka in följande handlingar till oss:

 • Registreringsbevis från Skatteverket
 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Konstituerande mötesprotokoll
 • Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • Medlemsantal

Samarbetsavtal

Ett alternativ till medlemskap är att teckna ett så kallat samarbetsavtal. Då får föreningen hjälp och stöd av ABF med studie- och kulturverksamhet, men har däremot inget formellt inflytande i ABF Hofors beslutande församlingar. Föreningar med samarbetsavtal är välkomna att ansöka om medlemskap.
Kontakta oss om ni vill veta mer.

ABFs sekundära logotyp röd bakgrund med vit ellips med ABF i

Samarbete – ABF centralt

ABF erbjuder ett kostnadsfritt paket till våra centralt anslutna medlems- och samarbetsorganisationer med fokus på stöd, utbildning och gemenskap. Genom ett skräddarsytt stöd, utbildningar och pedagogiska verktyg får ni möjlighet att planera och genomföra studieaktiviteter runt om i landet.

Samarbeta med ABF Centralt