Till sidans huvudinnehåll

Cirkelledare

fågelperspektiv på en grupp människor som alla sträcker in handen i en cirkel

Vill du vara med och göra skillnad? Bli cirkelledare hos ABF Kalmar Län!

Bli en del av ABF som cirkelledare och upptäck de otaliga fördelarna med att leda en cirkel! Att vara cirkelledare hos ABF är inte bara en möjlighet att dela med dig av din kunskap och passion – det är också en fantastisk chans att skapa meningsfulla möten och bidra till samhällets utveckling på lokal nivå.

Som cirkelledare på ABF får du upptäck nytt och utvecklas i ditt ledarskap och lära dig tillsammans med andra!

Intresseanmälan cirkelledare

En introduktion

Som cirkelledare är du en viktig kugge i det ständigt pågående folkbildningsarbetet hos ABF. Folkbildningen är ett sätt att göra kunskap tillgänglig för alla människor i vårt samhälle och är en viktig del av cirkelledarrollen.

ABFs idéprogram

ABFs idéprogram “Gör en annan värld möjlig!” är vår ideologiska kompass i vardagen och fungerar som en grund för planering, prioriteringar och beslut i all vår verksamhet.

Idéprogrammet sätter vår folkbildningsidé, våra självständiga vägval och våra egna samhällsanalyser i centrum. I vår tid väljer vi att bygga vidare på idétraditionen av verksamhet inte bara för, utan genom folket. Vi gör det eftersom självbildningstanken är en progressiv, modern, demokratisk och väl fungerande idé. Vi är övertygade om att framtiden går att påverka och att en annan värld är möjlig.

Du kan läsa mer om ABF och vår värdegrund i vårt idéprogram:

ABF´s idéprogram

Vad är en studiecirkel?

Den huvudsakliga delen av vår verksamhet bedrivs i studiecirklar. Studiecirkeln utgår från deltagarnas önskemål, erfarenheter, behov och förmågor. Som cirkelledare bestämmer du tillsammans med deltagarna vilket mål ni vill ha med just er studiecirkel. Det innebär att två cirklar inom samma ämne kan se helt olika ut, det är deltagarna som tillsammans med cirkelledaren formar lärandet i cirkeln så att det passar just dem bäst.

Verktygslåda för cirkelledare på ABF

I verktygslådan hittar du tips på övningar och utvärderingsmetoder som du kan använda dig av i din studiecirkel. Verktygslådan ska inspirera till nya vägar och fungera som en metodbank. Övningarna kan med små förändringar användas både digitalt och analogt.

En verktygslåda i fyra delar:

1. Presentation och förväntningar
2. Arbeta i grupp
3. Demokratiskt lärande och kommunikation
4. Reflektion och utvärdering

Du som cirkelledare har en viktig roll i ABFs kvalitetsarbete

Det är viktigt att all verksamhet som rapporteras som underlag för statsbidrag sker så som den rapporteras. Det betyder att det är viktigt att du meddelar ABF om ni gör några förändringar i er studiecirkel. Det kan exempelvis handla om en deltagare som slutar eller tillkommer, ni kanske bestämmer er för att byta dag, tid eller lokal. Oavsett vilket måste ABF informeras om alla ändringar.

Regler för cirkelledare

ABF rapporterar varje år tusentals studiecirklar, kulturprogram och kurser. Dessa finansieras av statsbidrag. Det är ABF som har ansvaret för att dessa rapporteras enligt regelverket men du som cirkelledare har en viktig roll i vårt kvalitetsarbete.

Det är viktigt att all verksamhet som rapporteras som underlag för statsbidrag sker så som den rapporteras. Det betyder att det är viktigt att du meddelar ABF om ni gör några förändringar i er studiecirkel. Det kan exempelvis handla om en deltagare som slutar eller tillkommer, ni kanske bestämmer er för att byta dag, tid eller lokal. Oavsett vilket måste ABF informeras om alla ändringar.

När du leder en studiecirkel eller en kurs hos ABF ska du rapportera närvaro för dig och dina cirkeldeltagare.

Rapportera närvaro

Det är viktigt att du rapporterar! När du leder en studiecirkel eller en kurs hos ABF ska du rapportera närvaro för dig och dina cirkeldeltagare.
Du får en digital närvarolista, så kallad e-lista av ABF. Du har den enkelt med dig i din mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Så här gör du:

Du går in på din digitala närvarolista.
På den digitala närvarolistan markerar du deltagarnas närvaro efter varje träff. Efter avslutad cirkel ska listan signeras.
Första gången du öppnar ett arrangemang får du upp ett fönster med villkor som ska godkännas.
Får du lön från ABF för att du leder cirkeln får du också upp dina anställningsvillkor
Om du behöver en manual finns den tillgänglig här:

Lathund e-tjänst

ABFs E-tjänst

Rapportera och ha översyn över dina arrangemang.

E-tjänst