Till sidans huvudinnehåll

Vill du starta en studiecirkel?

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och studerar tillsammans.
Studiecirkeln har en cirkelledare och cirka 3-12 deltagare. Varje studiecirkel är unik och deltagarna bestämmer gemensamt vad som ska studeras och i vilken takt. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna.

Hur startar vi cirkeln?

  1. Ta kontakt med oss på telefon 0303-161 55 eller via info.svg@abf.se, som organisation eller privatperson
  2. Du/ni får hjälp att göra en studieplan och att välja studiematerial
  3. Fyll i en anmälningsblankett.
  4. Er studiecirkel ska godkännas och registreras.
  5. Samla deltagarna och sätt igång!

Studieplanen

Bara fantasin sätter gränsen för vad studiecirkeln kan handla om. Ämnet bestämmer ni som vill starta en cirkel. ABF kan sedan hjälpa till med att planera studiecirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln. Exakt hur du väljer att lägga upp cirkeln är egentligen helt upp till dig så länge studiematerialet och studieplanen blir godkända av ABF. Det är inte bara böcker ni kan studera, varför inte använda sig av tidskrifter, video eller internet? Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon som föreläser, studiecirkeln behöver inte bara begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen.

Anmälningsblankett

Nästa steg är att fylla i en anmälningsblankett som du lämnar in på ABF-kontoret. På blanketten skriver du ner uppgifter om ämnet som ska studeras, studielokal, målet med cirkeln och hur arbetet för att nå dit kommer att gå till. Personuppgifter med namn och adress på deltagarna och den som utsetts till cirkelledare ska också finnas med. Cirkelledaren får sen i uppgift att föra en närvarolista vid varje träff som sedan skickas tillbaka till ABF-kontoret.

Studiecirkeln skall

  • Ha minst tre träffar
  • Ha minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter)
  • Ha minst tre deltagare inklusive cirkelledaren

Alla nya cirkelledare får en introduktion och blir inbjuden till att gå en grundutbildning för cirkelledare. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg som du kommer att ha nytta av i många sammanhang, som demokratiskt lärande, kommunikation och ledarskap.