Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar (FAQ)

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får

Vad är folkbildning?
Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig.

Vilka verksamhetsformer finns det?
Folkbildning tillsammans med studieförbunden innebär att man arbetar med tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet eller kulturprogram.

Verksamhetsformerna är flexibla och studie- eller kulturverksamheten i din förening kan se ut på många olika sätt. Till exempel kan man börja med en föreläsning (kulturprogram), gå vidare med en prova på-kurs (annan folkbildningsverksamhet) och sedan fortsätta med en studiecirkel för dem som vill fördjupa sig ytterligare. Hur du än väljer att göra är ABF Borlänge-Nedansiljan till stöd och hjälper till med idéer och uppslag!

Vad är annan folkbildningsverksamhet?
I annan folkbildningsverksamhet kan vi genomföra statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet i friare och flexiblare former än studiecirkel och kulturprogram. Sammankomsterna/träffarna kan vara längre och genomföras tätare än i studiecirkeln. Antalet sammankomster kan vara en eller flera. Exempel på verksamheter är ”prova-på-dagar”, workshop, temakvällar, endagskurser och helgkurser.

Vad är ett kulturprogram?

Kulturprogram genomför för publik och kan vara föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, debatter och seminarier, dansföreställningar, filmvisningar eller utställningar. Kulturprogram vänder sig till ungdomar och vuxna. Kulturprogram ska vara öppet och annonseras i förväg till exempel genom annons, affisch eller hemsida. ABFs roll som arrangör eller anordnare ska tydligt framgå såväl i inbjudan som i själva genomförandet av programmet.
Du laddar ned kulturrapporteringsblankett här

Vad är en studiecirkel?
I en studiecirkel kan du tillsammans med arbetskamrater, vänner, grannar eller medlemmar i en förening träffas för att lära er något inom ett valt område.

Varje studiecirkel är unik och ni bestämmer gemensamt vad som ska studeras, i vilken takt ni ska studera och när ni ska träffas. Man måste vara minst tre personer och cirkeln ska pågå minst 3 tillfällen och 9 studietimmar sammanlagt. (1 studietimme = 45 min).

Om du har planerings- eller ledarträffar inför till exempel kulturprogram eller annan folkbildningsverksamhet, kan dessa också utformas som en studiecirkel.
Ladda ned anmälningsblanketten här

Hur startar jag en studiecirkel?
Se vår guide på sidan ”Starta studiecirkel”.

Varför ABF Borlänge-Nedansiljan?
Det finns många anledningar att välja ABF, alla cirklar är unika och har olika behov. När du samarbetar med ABF Borlänge-Nedansiljan är du en del av en större rörelse. Vi har alltid spelat en central roll för arbetarrörelsens folkbildning.

Resurs: Vi är en pedagogisk resurs, som har lång erfarenhet av demokratiskt lärande och folkbildning.
Nätverk: Vi ingår i ett stort nätverk av olika föreningar och organisationer inom områdena folkbildning, samhälle, politik och kultur.
Material/lokaler: Vi bistår med studiematerial, lokaler och annat ekonomiskt stöd.
Försäkring: I vår verksamhet är dessutom alla deltagare försäkrade.

Vad är en arbetsplan?
Alla studiecirklar måste ha godkänt studiematerial och/eller arbetsplan. Arbetsplanen hittar du på sidan ”Hjälp och stöd”. Arbetsplanen ska innehålla uppgifter om ämnet, målet med studiecirkeln, vilket studiematerial som ska användas samt hur ni tänker arbeta för att nå målet. Arbetsplanen ska användas i cirkeln, både av cirkelledaren och av deltagarna. Det kan innebära att arbetsplanen omarbetas under cirkelns gång.

Kan jag hyra lokal genom ABF?
ABF Borlänge-Nedansiljan hyr inte ut lokaler just nu. Däremot har vi, till exempel i samband med en studiecirkel, möjlighet att erbjuda någon av alla våra egna lokaler och konferensrum. Vi kan även hjälpa till att hitta en lokal som passar era behov.

Vad gör en cirkelledare?
I en studiecirkel ska någon utses som ledare. Denna person är sedan den som blir ansvarig för cirkeln. Cirkelledaren fungerar som pedagog, inspiratör och sammanhållande kraft. Cirkelledaren är en i gruppen, men har samtidigt ansvar för att samordna och leda arbetet i cirkeln. Den som är cirkelledare för studiecirkeln ansvarar över närvarolistan som ska fyllas i vid varje cirkelträff. Den finns som e-lista, och ska skickas in till ABF Borlänge-Nedansiljan när alla träffar i studiecirkeln genomförts.

Vi anordnar regelbundet utbildningar, föreläsningar och träffar för våra cirkelledare. Vår kostnadsfria cirkelledarutbildning ger dig verktyg som du kommer att ha nytta av i många sammanhang. Vi lär dig demokratiskt lärande, planering, kommunikation och ledarskap. Vi är stolta över våra cirkelledare. De är fantastiska bärare av vår värdegrund och vårt idéprogram.

Varför behöver ni mitt personnummer?
För att kunna rapportera vår verksamhet och fortsätta med vårt folkbildande arbete, behöver vi ditt personnummer i bland annat en deltagarlista. Vi arbetar med att leva upp till personuppgiftlagen GPDR, som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Alla personuppgifter vi sparar är avidentifierade och fungerar som ett underlag för statsbidragsfördelning.

Vad är statsbidrag?
Alla studieförbund och folkhögskolor får statsbidrag för folkbildningsverksamhet som genomförs enligt statens krav. Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som utvecklar demokratin, ger människor möjlighet att påverka sin livssituation, höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt ökar delaktigheten i kulturlivet.