Till sidans huvudinnehåll

Anmäl din aktivitet i samarbete med ABF

Intresseanmälan om att ha en aktivitet i samarbete med ABF

Anmäl kommande studiecirklar, kurser, workshops, föreläsningar och kulturprogram här. Det är också här du bokar lokal hos oss om du behöver det till ditt arrangemang.

Typ av arrangemang(Obligatoriskt)
Se längs ner för att få överblick över de olika formerna
T.ex. studiecirkel i kurdisk matlagning, föreläsning om Afghanistan, repa med musiker mm…
Berätta om målet/syftet med aktiviteten. Vad vill ni lära er? Beskriv hur ni tänkt genomföra er aktivitet. Om ni har en studiecirkel: vilket studiematerial ni ska använda? Du kan kopiera in den text du använt för att marknadsföra aktiviteten.
T.ex. datum 20240403 – 20240603 Kl.11:00 – 13:15
+46793xxxxxx

Arrangemangsformer

Studiecirklar: Är små grupper som träffas regelbundet för gemensam inlärning. Dessa träffar kan handla om allt från engelskastudier till miljödiskussioner eller musiklektioner. Varje cirkel leds av en cirkelledare och har en tydlig studieplan samt tillhandahålls studiematerial. För att starta en studiecirkel krävs minst 3 deltagare och cirkeln ska pågå i minst 9 studietimmar.

Annan folkbildningsverksamhet: Här finns det möjlighet att genomföra aktiviteter i mer flexibla former än studiecirklar. Dessa aktiviteter kan innefatta längre och tätare träffar och kan sträcka sig över en eller flera tillfällen. Exempel på sådana aktiviteter inkluderar ”prova-på-dagar”, workshops, temakvällar, endagskurser och helgkurser. I denna typ av verksamhet är antalet deltagare och den totala studietiden flexibel och ej begränsad.

Utbildning: Vanligtvis målinriktad, där individen genom strukturerad undervisning och träning utvecklar och förvärvar kunskap, bildning och färdigheter.

Kulturprogram: Den typen av evenemang genomförs framför publik och kan vara föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, debatter och seminarier, dansföreställningar, filmvisningar eller utställningar. Kulturprogram ska vara öppna och annonseras i förväg.

OBS! ABF’s studietimmar motsvarar 45 minuter och ej 60 minuter.

 

Vill du bli inspirerad? Klicka här

Våra populära evenemang

en person drejar en kruka

19 april 2024

Keramik 2024

Kom och var med i våra populära studiecirklar i keramik! Finns flera gru…

19 april 2024

Kickis Showskola 2024

Missa inte årets upplaga av populära Kickis Showskola! Dansa och sjung i…