Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar (FAQ)

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får.

Vad är folkbildning?

Folkbildning är till exempel studiecirklar på studieförbund som ABF, bibliotek och folkhögskolor. Folkbildning innebär att människor kan ta till sig ny kunskap utanför mer traditionella skolor. Det ger människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet.

Vilka verksamhetsformer finns det?

Folkbildning innebär för oss att man arbetar med tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet eller kulturprogram. 

Verksamhetsformerna är flexibla och studie- eller kulturverksamheten i din förening kan se ut på många olika sätt. Till exempel kan man börja med en föreläsning (kulturprogram), gå vidare med en prova på-kurs (annan folkbildningsverksamhet) och sedan fortsätta med en studiecirkel för dem som vill fördjupa sig ytterligare. Hur du än väljer att göra är ABF JH till stöd och hjälper till med idéer och uppslag!  

Vad är annan folkbildningsverksamhet?

I det som kallas för "annan folkbildningsverksamhet" kan vi genomföra verksamhet i friare och flexiblare former. Sammankomsterna kan vara längre och genomföras tätare än i studiecirkeln. Antalet sammankomster kan vara en eller flera. Exempel på verksamheter är ”prova-på-dagar”, workshop, temakvällar, endagskurser och helgkurser. ABFs roll som arrangör eller anordnare ska tydligt framgå såväl i inbjudan som i själva genomförandet av verksamheten. 

Vad är ett kulturprogram?

Kulturprogram genomförs framför publik och kan vara föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, debatter och seminarier, dansföreställningar, filmvisningar eller utställningar. Kulturprogram ska vara öppna och annonseras i förväg. ABFs roll som arrangör eller anordnare ska tydligt framgå såväl i inbjudan som i själva genomförandet av programmet. Du redovisar det i formuläret Kulturprogram som du hittar här.

Vad är en studiecirkel?

I en studiecirkel kan du tillsammans med arbetskamrater, vänner, grannar eller medlemmar i en förening träffas för att lära er något inom ett valt område. Varje studiecirkel är unik och ni bestämmer gemensamt vad som ska studeras, i vilken takt ni ska studera och när ni ska träffas. Läs mer om studiecirkel här.

Planeringsträffar inför arrangemang

Om du har planerings- eller ledarträffar inför till exempel kulturprogram eller annan folkbildningsverksamhet, ska dessa också utformas som en studiecirkel. Då fyller du i formuläret "Planeringsträff inför arrangemang".

Varför ABF JH?

Det finns många anledningar att välja ABF, alla cirklar är unika och har olika behov. När du samarbetar med ABF JH är du en del av en större rörelse. Vi har alltid spelat en central roll för arbetarrörelsens folkbildning. 

  • Resurs: Vi är en pedagogisk resurs, som har lång erfarenhet av demokratiskt lärande och folkbildning.
  • Nätverk: Vi ingår i ett stort nätverk av olika föreningar och organisationer inom områdena folkbildning, samhälle, politik och kultur.
  • Material/lokaler: Vi bistår med studiematerial, lokaler och annan kostnadsersättning.
  • Försäkring: I vår verksamhet är dessutom alla deltagare försäkrade. 

Kan jag få ekonomiskt bidrag?

I vissa fall får du kostnadsersättning för det som är relaterat till din studiecirkel, som till exempel lokalhyra, böcker, föreläsare eller liknande. Denna ersättning baseras på hur många timmar ni har er cirkel. Istället för att använda ersättning kan du välja att låna lokal av oss kostnadsfritt. Vi ger ej kostnadsersättning för verksamhet som har ett kommersiellt syfte.

Vad är en arbetsplan?

Alla studiecirklar måste ha godkänt studiematerial och/eller arbetsplan. Arbetsplanen hittar du i vårt formulär "Starta studiecirkel". Arbetsplanen ska innehålla uppgifter om ämnet, målet med studiecirkeln, vilket studiematerial som ska användas samt hur ni tänker arbeta för att nå målet. Arbetsplanen ska användas i cirkeln, både av cirkelledaren och av deltagarna. Det kan innebära att arbetsplanen omarbetas under cirkelns gång.