Hoppa till huvudinnehåll

Föreningar och sociala rörelser

ABF ser på folkbildning, föreningslivet och folkrörelser som grunden för en levande demokrati. Över 100 föreningar är organiserade hos ABF JH. Att samarbeta med oss innebär att vi finns för att stötta och inspirera er folkbildande studieverksamhet.

Att organisera sig hos ABF JH

✅ Bli en del av ett större sammanhang

Genom att använda ABF som en arena för folkbildning är ni del av en folkrörelse. Vi har en gemensam tro på att en annan värld är möjlig. Vi förändrar – tillsammans.  

✅ Få ett socialt nätverk

ABF ingår i ett stort och stabilt nätverk av olika föreningar. Ni hittar kraft hos och lär er av varandra. ABF är en mötesplats där ni knyter kontakter och utbyter kunskap.

✅ Använd våra resurser

ABF är en kunnig organisatorisk och pedagogisk resurs. Vi har studiematerial, lokaler och (teknisk) utrustning. Hit kommer ni för att lära er mer om allt från pedagogik och arrangörskap till projektutveckling och ledarskap.  

Ert behov som förening eller studiegrupp

Folkbildning är ert gemensamma lärande! Det är inte studieförbund som ABF som bildar, utan vi stödjer föreningen i era egna bildningsprocesser. Alla grupper har olika behov. Vi vill veta vilken funktion vi kan fylla för er. Detta gäller oavsett om ni är en förening, social rörelse, studiegrupp, aktivistnätverk eller projekt. Det kan vara långsiktigt, kortvarigt, fokuserat på en enskild fråga eller finnas i ett bredare sammanhang.

Det här hjälper ABF JH till med

 • Studiematerial
 • Cirkelledarutbildningar
 • Folkbildningens pedagogik och metoder
 • Tips och idéer för era folkbildande studier
 • Lokaler
 • Kontakter och nätverk
 • Kostnadsersättningar
 • Försäkringar för deltagare
 • Tillgänglighet
 • Utbildning inom projekt, arrangörsskap och kommunikation
 • Råd om finansiering