Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte/ Halvårsmöte

Här hittar du handlingar till årsmöten/halvårsmöten

Kallelse till halvårsmöte 2022

Kallelse till ABF Jämtland Härjedalens halvårsmöte måndag 21/11.

Halvårsmötet kommer att hållas digitalt via EasyMeet.

Dagordning och övriga handlingar kommer att ligga lösenordskyddade på hemsidan www.jh.abf.se senast två veckor före halvårsmötet

Anmälan

Då endast digital närvaro kan ske vid detta halvårsmöte så måste era respektive ombud anmälas in senast 11 november 2022.
Vi behöver namn, fullständig adress, mobiltelefonnummer (alt. hemnummer), e-postadress samt information gällande vilken organisation persoen representerar. OBS! E-postadressen behövs för att representanterna ska få sin personliga inlogggning till mötet. Anmälan förs till info.jh@abf.se eller på telefon 063-57 00 00.

OBS! Du måste själv kalla ersättare om du är förhindrad att delta ioch detta måste ske med minst fem dagars framförhållning för att ny e-postinloggning ska kunna tas fram

Med vänlig hälsning styrelsen genom
Eva Malm, Ombudman ABF Jämtland/ Härjedalen