Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte/ Halvårsmöte

Här hittar du handlingar till årsmöten/halvårsmöten

Kallelse till årsmöte 2023

Kallelse till ABF Jämtland Härjedalens årsmöte torsdag 20/4 kl. 18.30.
Lokal: Tor, ABF Huset, Midgårdsgatan 8 Östersund

Årsmötet hålls fysiskt på Midgårdsgatan 8

Dagordning och övriga handlingar kommer att ligga lösenordskyddade på hemsidan www.jh.abf.se senast två veckor före halvårsmötet

Anmälan

Då endast digital närvaro kan ske vid detta halvårsmöte så måste era respektive ombud anmälas in senast Datum meddelas senare
Vi behöver namn, fullständig adress, mobiltelefonnummer (alt. hemnummer), e-postadress samt information gällande vilken organisation persoen representerar.  Anmälan förs till info.jh@abf.se eller på telefon 063-57 00 00.

OBS! Du måste själv kalla ersättare om du är förhindrad att delta ioch detta måste ske med minst fem dagars framförhållning.

Med vänlig hälsning styrelsen genom
Eva Malm, Ombudman ABF Jämtland/ Härjedalen