Se karta över kommunindelningen bland ABFavdelningarna i Skåne

Kontakta våra avdelningar:
ABF Malmö: 040 - 35 24 00, info.malmo@abf.se
ABF Helsingborg: 042 - 17 64 00, info.helsingborg@abf.se
ABF Hörby: 0415 - 108 94, info.horby@abf.se
ABF MittSkåne: 0413 - 693 50, info.mittskane@abf.se
ABF Nordvästskåne: 042 - 590 40, info.nordvastskane@abf.se
ABF Skåne Nordost: 0451 - 490 10, info.skane.nordost@abf.se
ABF Sydvästra Skåne: 0410 - 482 60, info.sydvastraskane@abf.se
ABF Österlen: 0411 - 298 70, info.osterlen@abf.se

ABF Skåne

Välkommen till Arbetarnas Bildningsförbunds distrikt i Skåne!