I corona-tider!

Följ expertmyndigheters rekommendationer Vi rekommenderar alla som är en del av ABFs verksamhet att hålla sig uppdaterade via expertmyndigheters webbsidor om det allmänna smittläget. Vi uppmanar dessutom alla att förhindra ryktesspridning, vara källkritiska och inte dela osäker information. Folkhalsomyndigheten.se (extern länk) Folkhälsomyndighetens webbplats. Där hittar du bland annat informationsmaterial på flera olika språk om hur du skyddar dig och andra från viruset, riktlinjer och rekommendationer samt vanliga frågor och svar. Krisinformation.se (extern länk) En webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Din regions eller kommuns hemsida Det kan även vara bra att ha koll på din regions eller kommuns hemsida för eventuella råd eller uppmaningar till dig som invånare. Lista med alla regioners webbsidor (extern länk) Lista med alla kommuners webbsidor (extern länk)

Visar alla resultat