Hoppa till huvudinnehåll

Prepping eller Hemberedskap

Vad är en kris för dig???

Just nu upplever många en stark oro för det som händer inte långt ifrån oss. Kriget i Ukraina som nu har pågått i ett och ett halvt år. Barn och unga oroas inför framtiden, men också vi vuxna tänker såklart - Kan detta hända i Sverige? 

ABF har tillsammans med MSB gjort ett studiematerial i Prepping/Hemberedskap och vi har utbildat många grupper i landet under en tid. Efterfrågan på utbildningarna har ökat och många vill ha svar på frågor, lära sig mer om vilket egenansvar man har samt hur man gör det bästa av en krissituation.  

En kris behöver inte vara ett krig. Det kan till exempel vara en cyberattack på vårt samhälle. Det kan vara en naturkatastrof och det kan vara ett stort elektriskt fel som stänger ner ett samhälle i timmar eller dagar. Oavsett viket, så är det alltid bra att vara förberedd. 

Att gå en Prepping-/Hemberedskapscirkel betyder inte att man ska förvänta sig ett krig eller annan katastrof. Utan enbart för att man ska kunna möta en kris mer förberedd.  
Vi går då bland annat igenom egenansvaret, samhällets ansvar, varningssystem, försvarets roller, skyddsrum, sjukdomar och hygien, livsnödvändigt material, krislådan, mat och dryck, grannsamverkan, viktigt vid flykt, skydda sig hemma, samt en mängd andra viktiga uppgifter.  
Vid sista träffen brukar vi ha med en inbjuden gäst som kommer ifrån någon av de samhällsviktiga funktioner som finns vid en kris.  

Är du/ni som privatperson eller förening intresserad av att få lära er mer om detta? Då är du/ni välkomna att höra av er så kan vi prata mer om upplägg, tider och innehåll.

Hörby
Hörby