Hoppa till huvudinnehåll

Blanketter

Vad är en Studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och studerar tillsammans. En studiecirkel har en cirkelledare och cirka 3-20 deltagare. Varje studiecirkel är unik och deltagarna bestämmer gemensamt vad som ska studeras och i vilken takt. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna.

Anmälan till studiecirkel

Hur du fyller i cirkelblanketten

 

e-lista

Alla cirklar har en närvarolista som skall fyllas i och redovisas för att verksamheten skall kunna få statsbidrag. Närvarolistan kan du få i pappersform på din avdelning eller så använder du den digitala närvarolistan. 


Hör av dig till ditt lokala ABF-kontor för att registrera dig. Skriv att du vill börja använda e-listan. Du får sedan dina inloggningsuppgifter på e-post.
Istället för att få dina listor på papper skickade till dig får du ett mejl samt ett sms så fort din cirkel är upplagd på sidan för e-listor

 

Vad är ett Kulturprogram?

Ett kulturprogram kan t ex vara en föreställning, konsert, filmvisning eller föreläsning som riktar sig till allmänheten.

ABF kan hjälpa de grupper som har studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet hos oss med en viss kostnadsersättning för kulturprogram. Programmet ska ske i samarbete med ABF, vilket innebär att ni måste prata med oss om arrangemanget innan det ägt rum. I marknadsföring av arrangemanget, såsom affisch och programblad, måste det framgå att arrangemanget sker i samarbete med ABF.

Föranmälan till Kulturprogram