Till sidans huvudinnehåll

Villkor för anmälan cirklar, kurs och arrangemang

Vad är en Studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och studerar tillsammans. En studiecirkel har en cirkelledare och cirka 3-20 deltagare. Varje studiecirkel är unik och deltagarna bestämmer gemensamt vad som ska studeras och i vilken takt. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna.

Fyra steg till en studiecirkel

 1. Kontakta din lokala ABF-avdelning och berätta om din idé eller ditt intresse. Vi hjälper dig att komma igång och fylla i en ansökan. Det finns vissa grundregler för studiecirkeln (se nedan).
 2. Samla ihop tillräckligt många till studiecirkeln. Kanske är ni redan en grupp. Ni måste vara minst tre personer, men en grupp på mellan 8 och 12 personer är bäst. ABF hjälper dig hitta fler intresserade.
 3. Delta i en introduktionsutbildning för cirkelledare. Alla avdelningar erbjuder sina cirkelledare olika typer av utbildningar för att utveckla sitt ledarskap.
 4. På första träffen gör gruppen en studieplan tillsammans, bestämmer exakt vad ni ska läsa eller göra, vad målet med cirkeln är och hur ni gemensamt ska nå dit.

 

Studie/arbetsplan

Bara fantasin sätter gränsen för vad studiecirkeln kan handla om. Ämnet bestämmer ni som vill starta en cirkel. ABF kan sedan hjälpa till med att planera studiecirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studie- eller arbetsplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln.

Exakt hur du lägger upp cirkeln är helt upp till dig så länge studiematerialet och studieplanen blir godkända av ABF. Det är inte bara böcker ni kan studera. Varför inte använda sig av tidningsurklipp, Internet eller filmer? Studiecirkeln behöver inte bara begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen. Ni kan också ha en distanscirkel där ni träffas på nätet.

Det blir diskussioner på ett annat sätt om man är med i en grupp. Dessutom kan man ta in en expert eller göra studiebesök som kan vara svåra att göra på egen hand.

Godkännande

För att få ekonomiskt stöd från ABF för de kostnader cirkeln medför finns det vissa regler som måste uppfyllas:

 • Cirkeln ska bestå av minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst tre sammankomster.
 • Deltagarna samlas högst tre gånger per vecka och träffarna får inte hålla på längre än fyra timmar vid varje tillfälle.
 • Tre deltagare inklusive ledaren är minimum.
 • Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.
 • Åtminstone tre av cirkeldeltagarna ska vara närvarande varje gång.
 • Studiecirkeln ska vara tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, som till exempel styrelsemöten.

Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte.

Vad är ett Kulturprogram?

Ett kulturprogram kan t ex vara en föreställning, konsert, filmvisning eller föreläsning som riktar sig till allmänheten.

ABF kan hjälpa de grupper som har studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet hos oss med en viss kostnadsersättning för kulturprogram. Programmet ska ske i samarbete med ABF, vilket innebär att ni måste prata med oss om arrangemanget innan det ägt rum. I marknadsföring av arrangemanget, såsom affisch och programblad, måste det framgå att arrangemanget sker i samarbete med ABF.

Kulturprogram kännetecknas av:

 • Att det är ett program eller produktion som framförs eller redovisas inför en fysiskt närvarande publik
 • Ett kulturprogram ska vara minst 30 minuter långt.
 • En festival räknas som ett kulturprogram om samma personer besöker alla programpunkter. Om det är nya personer som besöker varje programpunkt och man har nytt insläpp till varje programpunkt räknas varje programpunkt som ett kulturarrangemang.

Kulturprogram kan genomföras i samarbete med ABF om:

 • En överenskommelse görs med ABF innan kulturprogrammet genomförs
 • Studieförbundets roll som medarrangör framgår vid inbjudan och genomförandet av varje arrangemang
 • Det vid varje genomförande finns en utsedd företrädare som ansvarar för arrangemangets genomförande och rapportering.

Före genomförandet rapporteras följande:

 • Starttid och sluttid för kulturprogrammet
 • Medverkande i kulturprogrammet (kontaktuppgifter krävs för registrering)
 • Om överenskommet arvode, då det finns, och andra kostnader

Efter genomförandet rapporteras följande:

 • Antal i publiken vid genomförandet av kulturprogrammet
 • Kvitton för kostnader för att kostnadsersättning skall kunna betalas ut
 • Kulturprogram får endast anmälas till ett studieförbund.