Till sidans huvudinnehåll

Logotyper

Här finner du våra aktuella logotyper samt info om deras användning.

OBSERVERA! Det finns två olika typer av logotyper, FRISTÅENDE samt UTFALLANDE. Dessa har specifika användningsområden!

 

Fristående logga

När ABF arbetar med andra organisationer och kommunicerar i samarbete med dem används den fristående logotypen. Den fristående logotypen kan ligga fritt från kanten och placeras bredvid andra aktörers logotyper.

Klicka här för fristående logga

Utfallande logga

Denna logotyp ligger alltid i utfallande (kant i kant med ytterkant) och placeras endast upptill av dokument till höger eller vänster. Denna logotyp används inte fristående eller tillsammans med andra logotyper.

Klicka här för fristående logga