Hoppa till huvudinnehåll

Digital folkbildningsverksamhet

Folkbildning på distans! Nya möjligheter trots Corona! Till dig som har studiecirklar och kulturprogram med ABF Skåne Nordost

Många grupper och föreningar har ställt in sina cirkelträffar och kulturarrangemang på grund av coronaviruset. Det är en naturlig följd av den situation som råder och de rekommendationer vi hela tiden får från våra myndigheter. Behovet av lärande, folkbildning och möten med tillhörande diskussioner har dock inte försvunnit. Tvärtom kanske det är extra viktigt just nu att människor ges tillfälle att mötas, om än inte fysiskt.

Nu finns det möjlighet att hålla digitala möten och studiecirklar samt även kulturprogram i samarbete med ABF.

För dig som använder Facebook och Messenger kan ett alternativ vara att studiecirkeln och deltagarna läggs upp som en Messenger-grupp och att man träffas med videosamtal. Då kan var och en deltagare sitta med sin dator, padda eller smartphone och diskutera/samtala/högläsa eller vad cirkeln nu innehåller. Enkelt och praktiskt, men det förutsätter förstås att alla kan koppla upp sig och att man är bekant med någon sådan app. 

Om en ny studiecirkel eller ett kulturprogram ska genomföras på distans så är det viktigt att ni kontaktar oss så att vi kan planera den tillsammans och registrera den på rätt sätt. Man kan använda både vanlig lista i pappersformat eller så kallad e-lista. Det är bara ”möteslokalen” som blir ny med distansverksamhet. Även ekonomisk kostnadsersättning fungerar med distansverksamhet för studie- och arbetsmaterial.

ABF Skåne Nordost har tagit fram ett par kompendium, där det finns några förslag på digitala lösningar:
Gruppmöten olika digitala lösningar
Gruppmöten endast messenger

 

ABF Malmö har tagit fram material och information om hur du kan använda Skype och Teams som digitala plattformar. Teams är den lösning som ABF jobbar med nationellt:

Skype deltagare

Skype ledare

Teams deltagare
Teams ledare

Du som är cirkelledare eller studieorganisatörer med lite datorvana och som är intresserade av att hålla igång verksamheten, hör gärna av dig till oss på ABF Skåne Nordost. Vi kan ge tips, råd och samtala kring studier och kultur med distansverksamhet.

 

Om du vill förkovra dig ännu mer, kan du läsa mer på ABF-förbundets sida om folkbildning i coronatider.