ABF Västernorrlands län

I Västernorrlands län finns det två avdelningar, ABF Västernorrland och ABF Ånge. ABF Västernorrland har även ett distriktsuppdrag inom vilket bland annat de fackliga utbildningarna genomförs. Välj den avdelning som Du vill komma till.