Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till ABF Västernorrland

Folkbilda dig!

Hitta en studiecirkel, kurs eller event

Nyheter

David Brooks om bildning

”Bildning, till skillnad från utbildning, är en utvecklingsprocess som inte bara är intellektuell utan i högsta grad även själslig. Det livslånga lärandet är en självklar del av samhällsbygget och har lett till de skandinaviska ländernas stora framgångar när det gäller jämlikhet, välmående och produktivitet”

David Brooks, New York Times