Hoppa till huvudinnehåll

Ådalen 31

I november 2020 fick ABF Västernorrland och LO-distriktet Mellersta Norrland i uppdrag att göra ett program för att uppmärksamma minnet av det som kommit att kallas ”Skotten i Ådalen” eller ”Ådalen 31.

Vi ser den här perioden i vår historia som inträffade för 90 år sedan i Ådalen, viktig att berätta och bilda om.

 

Under den stora depressionen som utlösts av börskraschen 1929, drabbades folket i Ådalen av en enorm arbetslöshet med nöd och hunger. De som hade arbete hade nästan alla drabbats av lönesänkningar, så stora att det var svårt att klara uppehället och blev man sjuk hade få råd med medicin.
1931 gick tusentals personer i Ådalen ut för att protestera mot strejkbrytare som kallats in sedan strejker utbrutit mot att Marmaverken ville sänka sina arbetares löner med 4 öre. Efter ett möte i Frånö Folkets Hus beslöt man sig för att gå till Lunde och skrämma strejkbrytarna. Fattiga ställdes mot fattiga. Polisen upplevde att man inte hade kontroll över situationen och kallade in militär som försökte stoppa demonstranterna i Lunde som dock pressade på. Tumult uppstod och fem personer dödades och fem skadades.

Trots att det gått lång tid sedan detta hände är det viktigt att påminna oss om att demokrati och inflytande inte är något självklart. Att arbetet med att förbättra villkoren för människor behöver fortgå är ju uppenbart. Ingenting är klart och inget håller för evigt – allt måste förbättras, underhållas och ibland förändras helt.

Vi vill med detta program

- hedra de som gått före oss i uppbyggandet av det demokratiska samhälle vi idag lever i.
- påminna Dig om att Din röst och Dina handlingar idag är lika viktiga idag som deras var då.
- påminna om hur oerhört viktigt det är att inte ge upp – att vi som lever nu har samma uppdrag som de som levde då
– att tillsammans arbeta för ett samhälle som vi vill leva i och lämna till våra barn att växa upp i.
- vi vill väcka lusten och stärka lusten att vilja och våga göra skillnad. Det spelar roll för framtiden vad vi idag väljer att göra eller avstår från att göra. Du behövs! Vi behövs!

Om programmet

Programmet inleds med tal av några av våra företrädare samt landshövdingen i Västernorrland. Sedan följer ett musikprogram där inslagen hålls samman av Lars T Johansson. Medverkar gör fyra av vår musikaliska personal samt några regionala musiker.

Välkommen in!