Hoppa till huvudinnehåll

Härnösand Parketten

ABF Parketten i Härnösand, Ådalsvägen 15

  • Handikappramp finns till entrén
  • Våra studierum på entrévåning är tillgänglighetsanpassad
  • Vi har hjärtstartare
  • Portabel hörslinga finns
  • Vi har tillgängliga toaletter vilka är könsneutrala.
  • Vi har myggor och mikrofoner till dig som föreläser, använd dessa när du pratar inför grupper med mer än 10 personer.
  • Du kan lyssna på vår webbsida här på abf.se, hemsidan är även i stort tillgänglighetsanpassad.

Kontakt: tel: 0611-232 35