ABF Västra Västmanland

VIKTIGT INFORMATION! (uppdaterat 27 mars) ABF Västra Västmanland har nu tagit beslutet att ställa in följande möten/sammankomster: ÅRSMÖTET den 2 april i Köping och CIRKELLEDARTRÄFFEN den 21 april i Arboga. Dessutom är våra expeditioners öppettider sedan den 13 mars mycket begränsade och de förblir i dagsläget så fram till och med den 30 april p.g.a. det nuvarande läget med coronaviruset. För att lättast nå oss ring vår växel på 0221-183 50 så försöker vi hjälpa er så gott det går.