Hoppa till huvudinnehåll

För frågor om studiecirklar och lokala kulturprogram, kontakta någon av de lokala ABF-avdelningarna i Västra Götaland:
ABF FyrBoDal: info.fyrbodal@abf.se, 0522 - 361 90
ABF Göteborg: info.goteborg@abf.se, 031 - 774 31 00
ABF Sjuhärad: info.sjuharad@abf.se, 0771 - 50 02 00
ABF Skaraborg: info.skaraborg@abf.se, 0510 - 213 07
ABF Sydvästra Götaland: info.svg@abf.se, 0303 - 161 55

ABF Västra Götaland

Information om ABF Västra Götalands verksamhet i Coronatid!

Utöver myndigheternas allmänna råd har vi genom Studieförbunden i samverkan och ABF ett beslut taget 18 mars som vi från och med nu arbetar utifrån:

All folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Studieförbunden kan endast genomföra fysiska träffar efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Detta innebär att all vår planerade verksamhet inom de närmsta månaderna ses över och merparten kommer att ställas om till digital verksamhet alternativt skjutas fram. För ABF Västra Götaland gäller detta all verksamhet vi är huvudarrangörer för, men även den verksamhet vi samverkar med olika parter kring. Vi har dialog med alla berörda parter, men har du frågor så hör av dig till din vanliga kontakt hos oss eller undertecknad. Till att börja med ser vi över närmst liggande aktiviteter.

Verksamhet i samarbete med våra medlemsorganisationer/samverkansparter

Observera att det sker mycket verksamhet i samarbeten där ABF Västra Götaland i normala fall är medarrangör/samverkanspart. Samverkan kan för vår del bara ske inom ramarna för beslutet ovan, men vi styr naturligtvis inte över arrangemang där någon annan är huvudarrangör – är du osäker på vad som händer med aktiviteterna i din förening/organisation så ta en kontakt där.

Personal och bemanning

ABF Västra Götalands personal uppmanas i den mån de vill och kan att arbeta hemifrån – och vårt kontor stängt för spontanbesök. Eftersom de mesta av våra vardagskontakter redan sker via e-post och telefon kommer detta att kunna löpa på som vanligt. Möten erbjuder vi i första hand via videokonferens – vill du ändå besöka oss kan det enbart ske efter överenskommelse via telefon eller e-post och med stor hänsyn till myndigheternas allmänna råd om att den med symtom skall hålla sig hemma.

Digital folkbildning

Mycket verksamhet har redan blivit inställt/framskjutet till hösten, och mer kommer det säkert bli. Vi stöttar gärna med det vi kan för att utbildningar och liknande som är angeläget att det sker trots allt kan genomföras tex. på distans med digitala hjälpmedel – hör av er om ni vill ha stöd eller tips kring detta. Föreningslivet och folkbildningen behövs även i en kris, och vi gör vad vi kan för att möta upp och stötta i den situation som råder.

Vi räknar med att nya direktiv kan komma när som helst från myndigheter eller vår centrala organisation, och är beredda att justera verksamheten efter rådande omständigheter.

/
Linda Novén, studieombudsman
Arbetarnas Bildningsförbund
ABF Västra Götaland
Telefon: 073-593 04 53
E-post: linda.noven@abf.se