Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till
ABF Skaraborg

Hitta en studiecirkel, kurs eller event

I ABFs alla lokaler har vi varken parfym eller rakvatten på grund av våra allergiker.

#Studieförbundensamlarsverige 25 maj

Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Det kommer att drabba deltagarna hårt.
Nedskärningen sker under tre år och når full effekt om den genomförs som planerat under 2026. Det är den största nedskärningen på studieförbunden någonsin och den största nedskärningen på något område i denna budget.

Studieförbund samlas över hela landet för att uppmärksamma nedskärningarna och stå upp för den fria folkbildningen. Kraften i dagen blir större ju fler som ansluter sig! Skapa en programgrupp på din ort för att genomföra ett arrangemang, litet eller stort, för studieförbunden.

Vi finns i hela landet, i alla kommuner. Vi når dem som är svårast att nå. Den infrastruktur som studieförbunden står för är avgörande för kulturen och civilsamhället.

Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt. Verksamhet för ofrivilligt ensamma äldre, människor långt från arbetsmarknaden och människor med funktionsnedsättning finansieras i hög grad med statsbidrag. Här riskerar nedskärningarna att slå hårdast.

Vi kräver ett omedelbart stopp på nedskärningarna för studieförbund!

#StudieförbundenSamlarSverige 25 maj

Studieprogram våren 2024

Här kan du se några av ABF Skaraborgs studiecirklar under vårterminen 2024.

Sida 1

Sida 2

Närvarorapportering

Klicka på den röda knappen NÄRVARORAPPORTERING för att komma till rapportering via E-tjänst.

Närvarorapportering

ABF har fått en ny webbsida!
Vi hoppas att det ska bli lättare att finna cirklar, kulturer och nyheter.

Välkomna!

Nyheter

#RörInteMinStudiecirkel

#RörInteMinStudiecirkel
Folkbildningen är avgörande för Sveriges livskraft och mångfald, oavsett områdets karaktär, från stad till land. ABF når människor där de är och spelar en nyckelroll utanför storstadsområden. Nedskärningar hotar viktiga kulturresurser och mötesplatser som Folkets hus och hembygdsföreningar. Det handlar om att bevara kultur, hantverk och konst och skapa plattformar för deltagande i demokratin. ABF finns närvarande i Sveriges alla kommuner, från Tomelilla till Haparanda, med verksamhet året om.

#RörInteMinStudiecirkel
#RörInteMinStudiecirkel