Mötesplatser

På ABFs mötesplatser kan du gå en studiecirkel, ha föreningsmöten, träffa oss och prata idéer. På flera av våra mötesplatser driver vi också projekt och genomför uppdrag från kommuner och myndigheter. Det är många människor med olika intressen och bakgrund som möts på våra många mötesplatser vilket gör dem till spännande och kreativa träffpunkter. Kontakta oss om du vill gå en studiecirkel, eller kanske starta en egen i något du är intresserad av, få hjälp med att utveckla din förening eller kanske genomföra ett större event.