Uppdrag/Projekt/IOP

Vi samarbetar med kommuner, myndigheter, föreningar och enskilda för att vara en samhällsaktör i tiden. Utifrån vår roll som folkbildare arbetar vi flexibelt och kan komplettera myndigheters och kommuners uppdrag. Våra styrkor ligger i att vi har gedigna nätverk, aktiva och välkomnande mötesplatser, en pedagogik som bygger på delaktighet och en mångårig erfarenhet av att effektivt stärka människor mot egen försörjning. Samarbetsformerna ser olika ut utifrån våra samarbetspartners behov. Läs mer om våra samarbeten nedan.