Hoppa till huvudinnehåll

All världens mat

Med stöd av VG-regionen, Socialt Entreprenörskap, genomfördes förstudien "All världens mat" i samarbete med Arbetsmarknadsenheten i Vänersborgs kommun. 10 kvinnor som stod mycket långt ifrån arbetsmarknaden deltog i aktiviteten. Genom förstudien fick de tillsammans utveckla en affärsidé, lära sig mer om företagande och entreprenörskap och fick ökad kompetens inom området café och catering. Förstudien resulterade i att några kvinnor gick vidare till utbildning inom restaurangbranschen och andra valde andra yrkesvägar. Förstudien resulterade inte i en caféverksamhet men stärkte kvinnorna att ta nästa steg i livet mot egen försörjning.