Hoppa till huvudinnehåll

Baståsen

Bengtsforshus var projektägare till projektet Baståsen som genomfördes i nära samarbete med Waernshögens utvecklingsträdgård (se projekt nedan). Genom projektet ville man utveckla ett socioekonomiskt utsatt område i Billingsfors genom att skapa en utemiljö som främjade deltagande och trivsel i området. Verksamheten i Waernshögens utvecklingsträdgård, som syftade till att stärka utlandsfödda med hjälp av arbetsträning inom odling, naturvård och byggnation, var en verksamhet som låg i linje med de behov som fanns i projektet. Deltagarna utförde arbeten med professionell handledning och fick både ökad kompetens inom byggnation och språkträning. Delar av arbetsteamet bodde i området, vilket främjade delaktighet och förankring i området samt en vilja att vårda resultatet. Inom projektet byggdes lekstugor, en grillplats och en fotbollsplan. Det planterades även bärbuskar och träd i området. En viktig del i projektet var de kulturarrangemang som genomfördes under projekttiden. Eldfest, sommarkonsert, cirkusträning, Baståsen Cup m. m. skapade en positiv atmosfär i bostadsområdet.