Hoppa till huvudinnehåll

Exchange for empowerment

Exchange for Empowerment syftade till att snabba på utlandsföddas etablering och integration. ESF-projektet initierades av ABF Förbundet och genomfördes av förbundet tillsammans med fem ABF avdelningar och transnationella partner.

I projektet utbytte organisationerna erfarenheter och delade med sig av metoder som de tyckte var framgångsrika för att snabba på etableringen av nylanlända i respektive land. De organisationer som bidrog med metoder var Materahub (Italien), COOSS Marche (Italien), CBE Brusselleer (Belgien), TSL (Finland), ABF Norr, ABF Södertälje, ABF Östergötland, ABF Örebro och ABF FyrBoDal. Metoderna delas på methods.abf.se.