Hoppa till huvudinnehåll

Restaurangjägarna

I projektet Restaurangjägarna i Munkedal, som genomfördes med stöd av lokala folkhälsomedel, engagerade vi ungdomar i skapandet av en attraktiv skolmatsal. Ungdomarna utvecklade ett koncept som utgick från målgruppen. Allt i samverkan med berörda resurspersoner på kommunen. Fyra ungdomar deltog i projektet. De gjorde intervjuer med barn och ungdomar på skolan, gjorde studiebesök i skolmatsalar i andra kommuner, träffade en inredningsarkitekt, pratade med personal i skolmatsalen, ansvarig för skolmatsalen m.fl. Projektet låg i linje med Munkedals kommuns prioriteringar när det gäller folkhälsa genom att utvecklingsaktiviteten hade som syfte att "skapa en bättre hälsa för barn och ungdomar genom att skapa en attraktiv och måluppfyllande restaurang på skolan och harmonierar därmed med folkhälsopolitiska rådets prioriterade område: Förebyggande arbete riktat mot barn och ungdomar." Konceptet presenterades för politiker och tjänstemän. Satsningen uppmärksammades vid flera tillfällen av media och ungdomarna fick mycket cred för sitt arbete.