Hoppa till huvudinnehåll

Waernshögens Utvecklingsträdgård

Waernshögens utvecklingsträdgård har sedan 2013 varit en hälsofrämjande arena för människor i utanförskap. Vid starten och tre år framåt finansierades verksamheten av folkhälsomedel från Västra Götalandsregionen. Under de åren hade vi deltagare med missbruksproblem och psykisk ohälsa. Många av deltagarna levde mycket isolerade och var marginaliserade i samhället. I trädgården vid Laxsjöns strand i Billingsfors fanns både odlingar och en ädellövskog som deltagarna ägnade mycket kraft och energi på att utveckla. Ädellövskogen som ägs av Munksjö Paper röjdes och blev en vacker skog att vandra i. I odlingarna sattes potatis som sedan såldes på orten. Under senare år har verksamheten fått medel från Bengtsfors kommun. Deltagarna har framför allt varit nyanlända i behov av en bättre hälsa och kompetensutveckling för att ta steg mot egen försörjning. Verksamheten utvecklades allt mer mot naturvård genom ett nära samarbete med Västkuststiftelsen. Deltagarna gjorde ett fantastiskt arbete i naturreservat i området. Genom förändrade möjligheter när det gäller arbetsmarknadsinsatser i den budget som togs i december 2018, så kunde vi inte finansiera verksamheten som planerat med medel från Naturvårdsverket. ABF FyrBoDal har under många år lagt ner mycket kraft på att driva verksamheten med begränsade resurser ,men tyvärr så stängdes stödmöjligheterna, vilket gjorde att vi tvingades avsluta en verksamhet som verkligen skapat förändring i samhället.