ABFs rekommendationer för verksamhet

Det finns nu möjlighet att anordna fysisk verksamhet även inomhus utan att ta hänsyn till antalet kvadratmeter per person. Det är dock viktigt att fortsatt följa rekommendationen om att undvika trängsel och de begränsningar för deltagarantal som finns (50 deltagare inomhus, 300 vid anvisade sittplatser och med 1 meters mellanrum mellan sällskap). Överväg också om verksamheten är möjlig att genomföra utomhus.

Vi bevakar fortlöpande rekommendationer och restriktioner som kommuniceras från regering och myndigheter. Det är fortsatt viktigt att följa alla de rekommendationer som utfärdats, både nationellt och regionalt, och ta ansvar för att hålla nere smittspridningen i samhället. På krisinformaiton.se finns all information samlad och där kan du läsa mer om vad som gäller just nu.

 

 

ABF Jönköpings län

Vi erbjuder kurser och arrangemang i flera olika ämnen som till exempel: film, foto, musik, dans, språk, hälsa och matlagning.