Till sidans huvudinnehåll

Det här är ABF

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges största studieförbund som erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang i Sveriges alla kommuner.

Sveriges största möjliggörare

ABF är platsen där mångfald och möjligheter möts, där vi tillsammans fördjupar oss i lärande, kultur och demokrati.

ABF finns där du finns. Vi skapar mötesplatser både i det fysiska och digitala rummet. Med en stark lokal närvaro når vi ut till alla hörn av landet. ABF utgör ofta motorn i det lokala föreningslivet och samverkar med både befintliga och nya rörelser. Vi vill göra folkbildningen tillgänglig för alla och inte lämna någon utanför.

Vårt arbete har sina rötter i arbetarrörelsens värderingar om jämlikhet och solidaritet. Vår drivkraft är att bidra till ett samhälle där varje individ kan växa och bidra. Tillsammans skapar vi en inkluderande gemenskap där ABF bidrar till det lokala föreningslivet samtidigt som vi gör kultur tillgängligt för fler.

Vi är ABF

ABF är en sammanslutning av både stora och små organisationer som delar ABFs värdegrund. Tillsammans står vi upp för allas lika värde, ett starkt demokratiskt samhälle och allas rätt till lärande.

ABF består av närmare 50 medlemsorganisationer, 51 lokala ABF-avdelningar, 21 ABF-distrikt samt en förbundsexpedition. Förbundet beslutande organ är förbundsstämman och förbundsstyrelsen. ABF centralt har även närmare 40 organisationer med samverkansavtal.

Studiecirkeln i centrum

Studiecirkeln är vårt främsta pedagogiska verktyg. Här lär vi av varandra och bidrar med olika erfarenheter på lika villkor.

ABFs stadgar (PDF)
sju personer i trappa mot en samlingslokal de diskuterar i smågrupper
cirkelledare visar granskott för två cirkeldeltagare

Värdegrund

ABF – en del av arbetarrörelsen

ABF är politiskt oberoende men delar värderingar med arbetarrörelsen. Medlemsorganisationer inkluderar Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Landsorganisationen (LO), Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) och Ung Vänster.

ABF grundades 1912 av S, LO och Kooperativa förbundet under ledning av Rickard Sandler för att främja bildning inom arbetarrörelsen. I ett föränderligt samhälle fortsätter ABFs arbeta för demokrati och jämlikhet att vara relevant och viktigt.

ABFs värdegrund med utgångspunkt i idéprogrammet

ABFs idéprogram “Gör en annan värld möjlig!” är vår ideologiska kompass i vardagen och fungerar som en grund för planering, prioriteringar och beslut i all verksamhet. Alla som representerar ABF (anställda, förtroendevalda och cirkelledare) ska stå bakom vårt idéprogram och dela våra värderingar. Att öppet ta ställning för en organisation som har värderingar som står i konflikt med vårt idéprogram är inte förenligt med att vara en representant för ABF.

ABF är en ideell organisation

ABF är en ideell organisation och därmed en del av civilsamhället, också kallat ideell sektor eller föreningslivet. ABF styrs av våra förtroendevalda som fattar självständiga beslut utifrån vårt idéprogram. ABF samverkar dock ofta med den offentliga sektorn och, i likhet med stora delar av föreningslivet, tar vi del av bidrag och stöd från stat, regioner och kommuner.

I Sverige finns det nio studieförbund där alla har sin egen profil och ideologiska särart. ABF är arbetarrörelsens studieförbund, och bland våra mer än 50 medlemsorganisationer finns bland annat flera partier, fackförbund och intresseorganisationer representerade.

ABFs Idéprogram (PDF)