Hoppa till huvudinnehåll

Nu stärker vi folkbildningsberedskapen!

Publicerad

Rysslands invasion av Ukraina har på mindre än två veckor tvingat 1,7 miljoner människor på flykt. Och den siffran stiger för varje timme som går. Europa står inför den enskilt största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Det svenska samhället måste nu än en gång, på kort tid, ställa om och förbereda sig för att ta emot människor på flykt. Här kan ABF och studieförbunden spela en nyckelroll.

Ukrainsk flagga vajar ovanför demonstration på sergels torg

Redan 2015, i samband med Syrienkriget när en stor grupp människor kom till Sverige på kort tid, visade studieförbunden vilken stark och viktig kraft vi kan vara i samhället. På rekordkort tid ställde vi om vår verksamhet och ordnade bland annat mötesplatser, språkcaféer, språkvänner, kurser i svenska och samhällskunskap. Dessa insatser har stärkt våra nätverk och vår organisation och gett oss värdefulla erfarenheter som vi är övertygade om kan komma bättre till nytta idag.

Vi är dessutom i slutet av en två år lång pandemi som lärt oss mycket om omställning och digitalisering. Dyrköpta och värdefulla erfarenheter, som sammantaget bidrar till att vi på står ännu bättre rustade idag än vi gjorde 2015.

Mindre än ett par dagar in i kriget i Ukraina är ABF redan den självklara samlingsplatsen och plattformen för civilsamhällets engagemang. Vi arrangerar föreläsningar och sprider kunskap om kriget, samarbetar med etablerade medier, myndigheter och med landets kommuner. Vi skapar förutsättningar för fredliga demonstrationer, upplåter våra lokaler till insamlingar av kläder och förnödenheter och stöttar nya föreningar, nätverk och initiativ. Vi ger svenskar en möjlighet att bidra och kanaliserar den starka solidaritet som finns i landet. Men, vi kan och vill göra mer.

ABF är Sveriges största och ledande studieförbund med verksamhet i hela landet och har väletablerade och nära samarbeten med landets kommuner och regioner. Våra medlemsorganisationer spänner över hela samhället – från Sveriges största pensionärsorganisation till etniska föreningar och Civilförsvarsförbundet.

Genom vår position som föreningarnas förening med ett riksomspännande nätverk av ideella krafter har vi en unik möjlighet att bidra i krissituationer, till samhällets och de drabbades fördel.

Än en gång kan och vill vi hjälpa och avlasta våra kommuner och lokalsamhällen, kanalisera människors ideella engagemang och solidaritet och vara den självklara mittpunkten i det svenska samhällets aktiva välkomnande av de människor som tvingats fly hit.

Vi finns i hela landet. Vi kan ställa om och göra snabba insatser. Vi samarbetar med det ideella samhällets största organisationer och föreningar.

Vi vill med detta meddela att ABF och folkbildningen står redo – vi stärker folkbildningsberedskapen.

Helén Pettersson
ABFs förbundsordförande

Annica Dahl
ABFs förbundssekreterare