Till sidans huvudinnehåll

ISO-certifiering

ISO 14001 är ett sätt att arbeta systematiskt och målstyrt med miljön i en organisation. Certifieringen är ett krav från landstinget.

ABF Distriktet i Stockholmsregionen har satt upp som mål att alla cirkelledarutbildningar som genomförs hos oss ska ha ett miljöperspektiv, som cirkelledarna ska förmedla i de studiecirklar de leder.
För att detta uppdrag ska vara så enkelt som möjligt finns det en checklista, som du hittar här ovan.

Checklista cirkelledare miljöperspektiv