Till sidans huvudinnehåll

Samarbeta med ABF Kronoberg

ABF Kronoberg är en mötesplats för bildning, kultur och organisering.

Den största delen av vår verksamhet utgörs av olika typer av samarbeten.
Vi samarbetar med såväl våra egna medlemsorganisationer som fristående föreningar, fria grupper och ideella aktörer.

Kontakta oss

Det här kan vi göra för er

Vi på ABF anpassar oss alltid efter våra samarbetsparters unika behov, förutsättningar, mål och idéer.

Bland mycket annat kan ABF Kronoberg:

 • Vara ett bollplank som hjälper till att forma idéer till konkret verksamhet.
 • Erbjuda lokaler för föreningsmöten, folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang.
 • Stärka föreningar med kompetensutveckling och utbildningar.
 • Stärka cirkelledare med kompetensutveckling och utbildningar.
 • Ta fram och erbjuda studie- och handledningsmaterial.
 • Erbjuda verksamhetskopplad utrustning och materiel.
 • Marknadsföra evenemang och arrangemang.
 • Agera nätverksfunktion och mötesplats.
 • Hjälpa till med bokningar av artister och föreläsare och utbetalningar av arvoden.

Våra verksamhetsformer

Folkbildning som metod är indelad i tre former: studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Studie- och kulturverksamhet kan se ut på olika sätt och i dialog ser vi vilken verksamhetsform som är aktuell för just er idé och verksamhet. Det kan till exempel vara en föreläsning (”kulturprogram”) som följs av en prova på-kurs eller workshop (”annan folkbildningsverksamhet”), vilken sedan fortsätter med en studiecirkel för de som vill fördjupa sig ytterligare.

Det finns många sätt att göra folkbildning på!

Studiecirkel

En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och ägnar sig åt gemensamt kunskapssökande. Cirkeln kan handla om i princip vad som helst, huvudsaken är att lärandeprocessen hålls vid liv!

För att cirkeln ska vara möjlig att göra tillsammans med oss finns det några regler att förhålla sig till:

Kulturprogram

Kulturprogram sker inför publik och kan till exempel vara föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, debatter och seminarier, dansföreställningar, filmvisningar och utställningar.

Regler att förhålla sig till för kulturprogram:

Annan folkbildningsverksamhet

Det här är en fri och flexibel verksamhetsform som ger möjlighet att testa och hitta nya former för lärande och skapande. Exempel är ”prova på-dagar”, workshops, drop-in, temakvällar, endagskurser och helgkurser.

Regler att förhålla sig till för annan folkbildningsverksamhet:

Starta ett samarbete

När vi startar upp ett nytt samarbete så brukar vi börja med att boka in ett möte där vi träffas och pratar om er verksamhet och er idé, samt vilken typ av stöd just er grupp behöver. Parallellt med det behöver den som ska vara ledare i cirkeln, eller rapporteringsansvarig för kulturprogrammen, gå på ett introduktionsmöte (men gärna även övriga i gruppen). Introduktionen är första steget mot ett samarbete med ABF Kronoberg. Där berättar vi om förutsättningarna för ett samarbete, vilka vi är samt hur man bedriver en cirkel/ ett kulturarrangemang och hur man jobbar tillsammans i gruppen.

Inför mötet är det bra om ni tittat igenom filmerna nedan som handlar om ABF och folkbildningens historia och om hur det är att vara cirkelledare/rapporteringsansvarig. Ni behöver också ha läst igenom ABF:s idéprogram så att ni får koll på vilken värdegrund ABF Kronoberg har eftersom varje grupp behöver vara ense med oss om den.

Film: Folkbildningen växer fram och ABF bildas
Film: Välkommen som cirkelledare hos ABF
ABF:s idéprogram

Bli medlem eller teckna ett samarbetsavtal

ABF är en föreningarnas förening. Föreningar som delar vår värdegrund kan bli medlemmar i ABF Kronoberg.

 • Som medlemsorganisation i ABF Kronoberg har du ett demokratiskt inflytande. 
 • Som medlem i ABF Kronoberg får organisationer utse ombud i vårt högsta beslutande organ, årsmötet. 
 • ABF Kronoberg vill fungera som en pedagogisk och organisatorisk utvecklingsresurs för medlemmarna. 
 • Vi värnar särskilt om våra medlemsorganisationer och har en plan för att stärka och bli stärkta av och med våra medlemsföreningar. 
 • Vi strävar efter att ha en bredd bland våra medlemsorganisationer med olika syften och intressen och med en gemenskap grundad i alla människors lika värde. 
 • Tillsammans med våra medlemsföreningar kan vi göra fördjupade samarbeten. 

När man har ansökt om att bli medlem hos ABF Kronoberg ombeds man skicka in föreningens stadgar och verksamhetsberättelse som fungerar som underlag för handläggningen av ärendet. 

Ett alternativ till medlemskap är att teckna ett så kallat samarbetsavtal. Då får föreningen hjälp och stöd av ABF med studie- och kulturverksamhet, men har däremot inget formellt inflytande i ABF Kronobergs beslutande församlingar. 

Här hittar ni ABF Kronobergs medlemsorganisationer

Samarbeta centralt

Samarbeta med ABF centralt