Till sidans huvudinnehåll

Om ABF Kronoberg

Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund.
Avdelningen ABF Kronoberg bedriver kultur- och folkbildningsverksamhet i Ljungby, Älmhult, Markaryd och Lessebo kommun.

ABF:s historia

ABF bildades för över 110 år sedan, den 16 november 1912. Bakom grundandet stod Socialdemokraterna, LO och Kooperativa förbundet. Initiativet till förbundet togs av socialdemokraten och folkbildaren Rickard Sandler. Tanken var att samordna och utveckla den bildningsverksamhet som redan pågick inom arbetarrörelsen.

Tidigt arrangerades föreläsningar och föreläsningsturnéer runt om i Sverige – mer eller mindre kända författare, akademiker och agitatorer drog ofta fulla hus i arbetarområden där bildningstörsten var stor. En viktig verksamhet var också de folkbibliotek som byggdes upp från slutet av 1800-talet, där litteratur gjordes tillgänglig för vanliga arbetare.

1912 beslutade riksdagen att studiecirklar kunde få statsbidrag till inköp av böcker, under förutsättning att böckerna överlämnades till ett folkbibliotek efteråt. Det nya statsbidraget kunde beviljas till riksorganisationer, något som sporrade till bildandet av ABF.

Film: Folkbildningen växer fram och ABF bildas

ABF:s idéprogram

ABFs idéprogram “Gör en annan värld möjlig!” är vår ideologiska kompass i vardagen och fungerar som en grund för planering, prioriteringar och beslut i all vår verksamhet.

Idéprogrammet sätter vår folkbildningsidé, våra självständiga vägval och våra egna samhällsanalyser i centrum. I vår tid väljer vi att bygga vidare på idétraditionen av verksamhet inte bara för, utan genom folket. Vi gör det eftersom självbildningstanken är en progressiv, modern, demokratisk och väl fungerande idé. Vi är övertygade om att framtiden går att påverka och att en annan värld är möjlig.

ABF:s idéprogram

Nyheter från ABF Kronoberg

30 maj 2024

Resan

Kolla in evenemangen som anordnas genom vårt projekt om resandefolkets h…