Till sidans huvudinnehåll

ABF Södra Smålands Projekt

ABF Södra Småland bedriver just nu två olika projekt i samarbete med Allmänna Arvsfonden där projekttiden är tre år. Båda projekten handlar om att fånga upp och hjälpa individer i samhället som av någon orsak är i behov av stöd. Det kan vara allt från att skapa möten mellan människor till samtalsstöd för någon med psykisk ohälsa.

Brobyggarna

Projektet syftar till att synliggöra och överbrygga strukturer i samhället som inte gynnar personer med psykisk ohälsa.

Projektet fokuserar på att anpassa insatser efter individens vardag genom behovsbaserade metoder. Deltagarna involveras aktivt i sin återhämtningsprocess och blir förebilder i att minska isolering och stigma genom att dela sina erfarenheter med andra i studiecirklar och föreläsningsserier. Målgruppen är personer över 26 år som upplever psykisk ohälsa i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Även personer inom HBTQI+ samt personer som lever med våld i nära relation.

Ett viktigt mål är att skapa trygga relationer och utveckla stödjande strukturer för och med målgruppen. Målsättningen är dessutom att ge deltagarna möjlighet att delta i olika påverkansforum för att göra deras erfarenheter hörda och främja strukturella förändringar som fungerar.

För mer information, kontakta projektledare Lena Klarefelt, 072-201 09 16

Verksamhetsledare Kim Georgsson Heinwall, 073-022 18 86

Kaffe och Vänner

Projektet ska utveckla en samverkansmodell med uppsökande verksamhet och en mötesplats i Alvesta för äldre från 65 år i syfte att motverka ofrivillig ensamhet.

Den framtagna modellen ska beskriva hur man kan mobilisera och aktivera målgruppen för att gemensamt skapa meningsfulla aktiviteter och möten. Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare av ABF och projektets samarbetspartner.

För mer information, kontakta projektledare Karin Ohlsson, 072-503 57 52

Verksamhetsledare Sandra Nilson, 072-147 46 56

Allmänna Arvsfonden