Vi har nära samarbete med våra medlemsorganisationer och kan även stödja dessa med styrelseutbildningar. Kontakta oss för mer information.

Projekt och övriga samarbetspartner

Förutom studiecirklar genomförs kulturevenemang i länet av våra olika föreningar och organisationer. Vi har även uppdragsutbildningar, skräddarsydda utbildningar för myndigheter och projekt.